Vochtige muren - Visual

Last van veel vocht in huis?

Te veel vocht in huis komt vaak genoeg voor en is niet goed. In dit artikel kun je lezen wat de oorzaken zijn en hoe je het vochtprobleem aan kunt pakken.

Vocht in huis

Vocht in huis is allesbehalve zeldzaam. Te veel vocht kan je woning en je gezondheid ernstige schade berokkenen. Daarom is het belangrijk dat je actie onderneemt van zodra je een vochtprobleem opmerkt in jouw huis. In dit artikel lees je wat de oorzaken en de gevolgen van vocht in huis zijn en wat je hieraan kunt doen.

Het vocht in huis herkennen

Op welke manier jij je bewust wordt van de vochtproblemen bij jou thuis wordt bepaald door het soort vocht waar je mee te maken hebt.

Optrekkend vocht in huis

Zie jij vochtplekken aan de onderkant van jouw muur, tot op maximaal één meter van de vloer? Vlekken op deze plaats wijzen op optrekkend vocht. Afbladderende verf, behang en/pleisterwerk, muffe geuren in huis en beschadigde en/of loskomende plinten en vloerplaten zijn andere signalen van optrekkend vocht. Optrekkend vocht komt veelal voor in oudere woningen.

Doorslaand vocht in huis

In tegenstelling tot bij optrekkend vocht, bevinden de vochtvlekken zich aan de bovenkant van de muur en/of op het plafond. Vooral in de hoeken zijn er veel sporen van vocht te zien. Het vocht verschijnt in de vorm van onregelmatige vlekken die er vies en vochtig uitzien en aanvoelen. Ook in dit geval is afbladderende verf en behang niet ongewoon. Doorslaand vocht kan zowel op de binnenmuren als op de buitenmuren voorkomen.

Condensatievocht

Condensatievocht komt voornamelijk voor op de eerste verdieping en hoger. Er verschijnen zwarte schimmels en/of vlekken in de hoeken van het plafond en in de buurt van ramen of andere koude oppervlakken. De onderkant van de muur voelt koud aan en het muurwerk (verf, behang en/of pleisterwerk) begint af te bladderen.

Vocht in huis herkennen

De oorzaken van (veel) vocht in huis

Wat de precieze oorzaak is van vocht in huis hangt af van het soort vocht dat je aantreft:

Optrekkend vocht

Optrekkend vocht, in de volksmond beter bekend als “opstijgend vocht”, is grondvocht dat de woning binnendringt via de kelder en/of kruipruimte. Door het ontbreken of slecht functioneren van de waterkering (= waterkerende laag tussen het metselwerk) dringt het vocht in de muur en trekt het omhoog.

Doorslaand vocht

Meestal ligt de oorzaak van doorslaand vocht bij (ernstig) beschadigde gevels. Het grondvocht dringt door de scheuren en/of gaten van de gevel(s) de woning binnen. Het gevolg is geïnfiltreerd vocht dat vochtige muren nalaat op de eerste verdieping of hoger. Ook wanneer je keldermuren langdurig blootgesteld worden aan grondwater bestaat het gevaar voor infiltreren met de welbekende gevolgen.

Condensatievocht

Condensatievocht wordt meestal veroorzaakt door slechte of onvoldoende ventilatie. Wanneer het vocht in huis nergens naartoe kan, zet het zich af in de vorm van condensvocht op koude oppervlakken, zoals muren, plafonds en ramen. Het gevolg hiervan is dat dit vocht in de muren trekt waardoor deze nat worden en het probleem van condensatievocht optreedt.

Last van vochtproblemen in huis?
Vraag een gratis vochtmeting aan.

De gevolgen van veel vocht in huis

Vocht in huis ziet er niet bepaald uitnodigend uit. Maar als dat het enige negatieve gevolg zou zijn, zou het allemaal nogal meevallen. Helaas brengt een vochtig huis nog een aantal andere, vervelende gevolgen met zich mee:

1) Gezondheidsklachten

Direct komaf maken met vocht in huis is in de eerste plaats belangrijk voor de gezondheid van de bewoners. De schimmels en bacteriën die ontstaan door vocht in huis kunnen ingeademd worden met keel- en hoofdpijn en ademhalingsproblemen tot gevolg. Andere lichamelijke klachten, zoals duizeligheid en gewrichtspijn komen ook voor bij vochtproblemen.

2) Aanwezigheid van vieze insecten

Vocht in huis trekt allerlei vieze insecten aan. Denk maar aan oorwormen, kakkerlakken en pissebedden.

3) Schade aan de muren

Het zijn voornamelijk de binnenmuren die zwaar beschadigd kunnen worden door toedoen van vocht. Vochtige muren met zwarte vlekken, schimmels en zoutkristallen zijn tekenen van vocht in huis. In het geval van optrekkend en doorslaand vocht kunnen ook de buitenmuren zwaar aangetast worden. De steeds vochtigere bakstenen verhogen het gevaar op barsten bij temperaturen onder nul graden Celsius.

4) Hogere energiefactuur

Een verhoogde luchtvochtigheid is één van de signalen van vocht in huis. Om dit ongemak van de baan te helpen, is het nodig dat je de verwarming hoger zet. Dit genereert automatisch extra energiekosten.

De verf laat los door vocht in huis

Vocht in huis zelf bestrijden

Het is duidelijk dat je zelf niet veel kunt doen tegen optrekkend en doorslaand vocht. Tegen condensatievocht daarentegen, kan je zelf wel verschillende maatregelen nemen:

  • Ventileer beter: voorzie meer ventilators in de vochtige ruimtes van je huis om condensatie zelf aan te pakken. Plaats een extra ventilator in de keuken, in de kelder of in de badkamer.
  • Zet ramen en deuren zoveel mogelijk open: dit helpt om goed te verluchten.
  • Verlaag de hoeveelheid vocht in huis: hang je was buiten te drogen, neem een minder warme douche of plaats ventilatie in de vochtige ruimtes.
  • Maak gebruik van een afzuigkap tijdens het koken.
  • Breng isolatie aan: een goed geïsoleerde woning in combinatie met voldoende ventilatie loopt minder risico op vochtproblemen. Zorg er vooral voor dat er voldoende goed werkende isolatie aanwezig is in de omgeving van de vochtige ruimtes, zoals de badkamer, de wasplaats, de kelder en de keuken.
  • Plaats mechanische ventilatiemotors in de vochtige ruimtes: mechanische ventilatie voert vervuilde lucht af en zorgt tegelijkertijd voor de aanvoer van frisse lucht.

Last van vochtproblemen in huis?
Vraag een gratis vochtmeting aan.

Vocht in huis: wanneer heb je een professionele vochtbestrijder nodig?

Wanneer de aard van het vochtprobleem zeer ernstig is en je eigen maatregelen niet meer helpen, is het essentieel dat je op zoek gaat naar een professionele vochtbestrijder. Afhankelijk van het type vocht in huis maakt hij gebruik van een andere techniek om het vocht te bestrijden.

Opstijgend vocht

Opstijgend vocht wordt dikwijls behandeld door de muren te injecteren met een vochtwerende gel. Deze gel zet uit en blokkeert de toegang van grondvocht in de muren. Een andere manier om opstijgend vocht te bestrijden is het onderkappen van de vochtige muur. In dit geval wordt er een rij stenen verwijderd om een (nieuwe) waterkering aan te kunnen brengen. Van zodra de waterkering er is, worden de stenen teruggeplaatst. Deze methode neemt meer tijd in beslag en hier wordt meestal voor gekozen in het geval van verbouwingswerken. Ook het aanbrengen van muurelementen op de gevel is effectief voor het bestrijden van opstijgend vocht. De muurelementen zuigen het vocht uit de muur in een periode van ongeveer zes maanden.

Doorslaand vocht

Doorslaand vocht wordt behandeld door de gevel(s) te reinigen en ze daarna te impregneren met een water- en vuilafstotende vloeistof. In plaats van te kiezen voor impregnatie kan er ook gekozen worden voor een volledig nieuwe gevelbekleding. In dat geval laat je je gevel(s) best ook meteen isoleren.